< Browse > Home / Archive by category 'Machine Tools & Machinery / Boiler (หม้อไอน้ำ)'

| RSS
Water Tube Boiler หม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ

หม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ(Water Tube Boiler) เป็นหม้อไอน้ำที่มีท่อจำนวนมากเชื่อมต่อระหว่างหม้อไอ(Steam Drum) กับ หม้อน้ำล่าง (Mud Drum) โดยใช้หลักการปล่อยน้ำวิ่งอยู่ในท่อ แล้วปล่อยเปลวไฟให้สัมผัสกับท่อ เพื่อถ่ายเทความร้อนไปสู่น้ำให้กลายเป็นไอ

ปัจจุบัน หม้อไอน้ำแบบท่อน้ำมีแนวโน้มการที่จะสร้างขนาดการผลิตไอน้ำให้ใหญ่ขึ้นและ ต้องการไอน้ำที่มีความร้อนยวดยิ่ง(Superheated Steam) อย่างไรก็ตามในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจมักจะใช้หม้อไอน้ำแบบท่อไฟ(Multi- Tubular Shell Boiler) ถ้ามีความต้องการไอน้ำมากกว่า 30ตัน/ชั่วโมง หรือที่ความดันสูงกว่า 24 บาร์ หรือที่อุณหภูมิของไอน้ำสูงกว่า 340C ก็มีความจำเป็นต้องใช้หม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ

[ More ] เมษายน 12th, 2009 | 2 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

ตัวอย่างการคำนวณแรงม้าหม้อไอน้ำ(Boiler horsepower) จากพิกัดหม้อไอน้ำ

1 แรงม้าหม้อไอน้ำ(BHP) = 15.65 Kg steam/hr = 9.81 Kw/hr ดังนั้น boiler ขนาด 1 ตัน/ชั่วโมง = 63.9 แรงม้าหม้อไอน้ำ
จากข้อมูลข้างต้น จะได้

[ More ] เมษายน 11th, 2009 | 2 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

หม้อไอน้ำแบบใหม่ล่าสุด? ที่นักอุตสาหกรรมไทยเลือกใช้.

การเลือกใช้หม้อไอน้ำ(Boiler)ให้มีประสิทธิภาพสูงคงเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ประหยัดพลังงานในช่วงที่พลังงานแพงงงงง เช่นนี้

Once Through Boiler(หม้อไอน้ำวันซ์ทรู) หรือบางทีอาจเรียกกันออกไปหลายแบบ หม้อไอน้ำแบบไหลผ่านเลย หม้อไอน้ำแบบท่อน้ำทรงตั้ง หม้อไอน้ำแบบไหลทางเดียว หรือที่ได้ยินกันติดหูในหมู่ช่างซ่อมบอยเลอร์ว่า หม้อไอน้ำกระป๋อง คงด้วยรูปร่างและโครงสร้างภายในเหมือนกระป๋องจึงได้รับสมยานามนี้

[ More ] เมษายน 10th, 2009 | 6 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

Boiler Efficiency ประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ.

สำหรับเรื่อง ประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ(Boiler Efficiency) เราทราบกันดีว่าเป็นหัวใจหลักในการเลือก Boiler มาใช้งาน และเป็นแนวทางในการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำของเรา ในการทำให้น้ำเป็นไอน้ำนั้น จะต้องอาศัยความร้อนจากเชื้อเพลิงทำให้น้ำกลายเป็นไอ โดยจะมีการสูญเสียความร้อนไปบางส่วน ดังนั้นน้ำที่จะกลายเป็นไอน้ำจึงไม่ได้รับความร้อนจากเชื้อเพลิงทั้งหมด

[ More ] เมษายน 8th, 2009 | 2 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

หม้อไอนำ?

“หม้อไอนำ”?จริงๆ คำนี้พิมพ์ผิดนะครับผมเห็นเ […]

[ More ] เมษายน 6th, 2009 | ปิดความเห็น บน หม้อไอนำ? | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ

การ บำรุงรักษาหม้อไอน้ำ(Boiler) นั้นหลักๆ คงแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทางใหญ่ๆนะครับ คือการบำรุงรักษาด้านสัมผัสไฟ และ ด้านสัมผัสน้ำ และผมคงขอเน้นเรื่อง การควบคุมคุณภาพน้ำ เป็นพิเศษเพราะสาเหตุของ Boiler ระเบิดนั้นส่วนใหญ่จะมาจากการที่คุณภาพน้ำป้อนไม่ดี ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเรื้อรังกับหม้อไอน้ำของเราด้วย

[ More ] เมษายน 3rd, 2009 | ปิดความเห็น บน การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ จะไปอบรมที่ไหนได้บ้าง

หลายท่านคงเคยเจอปัญหากันนะครับ ว่าหลังจากติดตั้ง Boiler ใหม่แล้ว เราจะให้ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ ไปอบรมความปลอกภัยหลักสูตรผู้ควบคุมหม้อไอน้ำที่ไหนได้บ้าง

วันนี้ผมมีโอกาสได้รวบรวมเอาสถาบันที่มีการฝึกอบรมหลักสูตร ?ผู้ควบหม้อไอน้ำ? มาให้เพื่อนๆ ที่สนใจก็ลองติดต่อดูนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะเอามาเพิ่มเติมอีกทีนะครับ

1. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร. 0-2229-4255 ต่อ 155,156

[ More ] เมษายน 3rd, 2009 | 3 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำตามการใช้งาน.

หากแบ่งเครื่องกำเนิดไอน้ำโดยแบ่งตามลักษณะใช้งาน จะได้เป […]

[ More ] มีนาคม 31st, 2009 | ปิดความเห็น บน การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำตามการใช้งาน. | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |