< Browse > Home

| RSS
ปิดไฟช่วยชาติ

ปิดไฟช่วยชาติ ทุกคนสามารถช่วยได้ง่ายๆ เีพียงการไม่ใช้แสงสว่างในเวลาที่ไม่จำเป็นต้องใช้ อาจทำได้โดยการมอบหมายให้พนักงานมีการควบคุมการเปิด-ปิด หรือ พิจารณาแยกสวิตช์ (สวิตช์กระตุก) ให้สามารถเลือกเปิด-ปิดโคมไฟในตำแหน่งต่างๆได้อย่างอิสระ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกปิดโคมไฟในบริเวณที่ไม่ใช้งาน ซึ่งจะลดพลังงานที่สูญเสียไปเฉยๆ ในส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน

[ More ] พฤษภาคม 17th, 2009 | 2 Comments | Posted in Ennergy & Environment |

เบื้องต้นเกี่ยวกับ Steam Trap

Steam Trap ( กับดักไอน้ำ ) เป็นวาล์วควบคุมแบบอัตโนมัติโดยทำหน้าที่เป็นตัวปล่อยน้ำคอนเดนเสท(Condenser) ที่อยู่ในท่อไอน้ำออกมาภายนอกระบบท่อไอน้ำ และเครื่องจักรที่ใช้ไอน้ำ โดยจะต้องระบายออกให้ได้เร็วที่สุด นอกจากนี้ยังทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือต้องปิดกั้นไอน้ำไม่ให้มีการรั่วไหล ออกมาด้วย

หน้าที่หลักของกับดักไอน้ำ Steam Trap…

[ More ] พฤษภาคม 14th, 2009 | 4 Comments | Posted in Pumps, Valve & Accessories |

อนุมัติงบ2.3พันล้าน รับภารกิจลดพลังงาน

อนุมัติจัดสรร งบอนุรักษ์พลังงาน 2,300 ล้าน บาท ชี้ปีนี้ฐานะเงินกองทุนดีขึ้น เตรียมหาช่องส่งให้คลังใช้ แทนฝากธนาคาร
นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุมัติจัดสรรงบประมาณปีนี้จำนวน 2,300 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนอนุรักษ์พลังงานใน 3 ภารกิจ

[ More ] พฤษภาคม 13th, 2009 | 1 Comment | Posted in เรื่องทั่วไป ข่าว อื่นๆ |

ยอดใช้แก๊สถังเล็ก(LPG)พุ่ง ปตท.ผลิตเพิ่มแสนใบ

สมาคมพ่อค้าแก๊สยันยังไม่ลดค่าขน 5 บาท ขณะที่ผู้บริโภครัดเข็มขัดแห่ใช้ก๊าซหุงต้มถังเล็ก 4 กก. ปตท.สั่งผลิตเพิ่มแสนใบ เผยเดือนนี้เตรียมนำเข้าแอลพีจี 8 หมื่นตัน เหตุโรงกลั่นปิดซ่อม…

[ More ] พฤษภาคม 13th, 2009 | 1 Comment | Posted in เรื่องทั่วไป ข่าว อื่นๆ |

หมู่บ้านพลังงาน

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน (คนที่ 2 จากขวา) นำคณะสื่อมวลชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนพ. เยี่ยมชม “ศูนย์สาธิตหมู่บ้านพลังงาน” ณ หมู่บ้านไร่ป่าคา ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ปัจจุบัน หมู่บ้านไร่ป่าคา ได้นำพลังงานทดแทนมาใช้หลายประเภท ได้แก่ 1.บ่อหมักก๊าซชีวภาพ ขนาด100 ลบ.ม. ผลิตก๊าซชีวภาพได้ 40 ลบ.ม./วัน เทียบเท่า LPG 18 กก….

[ More ] พฤษภาคม 13th, 2009 | 1 Comment | Posted in เรื่องทั่วไป ข่าว อื่นๆ |

การหุ้มฉนวน(Insulation) ในระบบไอน้ำ

อย่างที่เราทุกคนทราบกันดีแล้วว่าความร้อนจะถ่ายเทจากที่มี อุณหภูมิสูงไปสู่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าด้วยกระบวนการต่าง ๆ 3 วิธี คือ การนำความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน

ในการใช้งานหม้อไอน้ำ หม้อไอน้ำจะมีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ 100 องศาเซลเซียสไปจนถึง 1000 องศาเซลเซียส อุณหภูมินี้สูงกว่าบรรยากาศรอบ ๆ จึงทำให้มีการถ่ายเทความร้อนออกจากหม้อไอน้ำสู่บรรยากาศ เป็นการสูญเสียพลังงาน ซึ่งยังมีผลเสียตามมาอีก คือทำให้บริเวณโดยรอบร้อนอบอ้าว และถ้าการระบายอากาศไม่ดี ก็จะเป็นการไม่เหมาะสมที่จะเข้าไปทำงาน…

[ More ] พฤษภาคม 11th, 2009 | 3 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ

1. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ” กับหน่วยจัดฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2. จากนั้นต้องผ่านการสอบมาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบหมายให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ
3. เมื่อผ่านขั้นตอนที่ 1 และ 2 แล้ว จึงมาขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มกับกรมโรงงาน อุตสาหกรรม (ซึ่งใช้เวลาในการพิจารณาเอกสาร เพื่อขึ้นทะเบียนไม่เกิน 3 วัน)

[ More ] พฤษภาคม 10th, 2009 | ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

อ่านยัง? วิธีคำนวณแรงม้าเสียภาษีของหม้อไอน้ำ(Boiler)

หลายๆ ท่านคงติดปัญหาว่าเราจะคิดแรงม้ารวมของโรงงานอย่างไร? ถ้าโรงงานมีการใช้หม้อไอน้ำ(Boiler) ขนาด 1 ตันต่อชั่วโมง เพราะแรงม้าหม้อไอน้ำ แตกต่างจาก แรงม้าเครื่องยนต์ และเครื่องจักร วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการคำนวณแรงม้าเสีย แบบง่ายๆ กันครับ

จากข้อมูลพิกัดหม้อไอน้ำ

1 ตันหม้อไอน้ำ = 63.9 แรงม้า

1 แรงม้าหม้อไอน้ำ = 9.8095 กิโลวัตต์

1 แรงม้าเครื่องยนต์ = 0.746 กิโลวัตต์

1 แรงม้าหม้อไอน้ำ = …

[ More ] พฤษภาคม 2nd, 2009 | 2 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |