< Browse > Home

| RSS
สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยในการทำงาน(Work accident claim in Thai)

เพื่อนๆ คงยากทราบกันนะครับว่าสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รั […]

[ More ] เมษายน 4th, 2009 | ปิดความเห็น บน สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยในการทำงาน(Work accident claim in Thai) | Posted in Safety, Security & First Aid |

Work accident อุบัติเหตุจากการทำงาน สาเหตุและการป้องกัน

Work Accident หรือ อุบัติเหตุจากการทำงาน เกิดขึ้นได้อย่างไร และเราจะมีวิธีป้องกันได้อย่างไรบ้าง ในการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานนั้น จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

1. การเกิดอุบัติเหตุต้องมีสาเหตุเสมอ

2. อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ป้องกันได้

3. การป้องกันอุบัติเหตุเป็นหลักมนุษยธรรม และเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและควรกระทำ

4. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุบัติเหตุ จัดว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับความสูญเสียหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

5. การป้องกันอุบัติเหตุ มิใช่เรื่องสลับซับซ้อน เป็นการกระทำจากสามัญสำนึกและมีความต่อเนื่อง

6. สิ่งสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุ คือต้องค้นหาสาเหตุ และดำเนินการ…

[ More ] เมษายน 4th, 2009 | 2 Comments | Posted in Safety, Security & First Aid |

การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ

การ บำรุงรักษาหม้อไอน้ำ(Boiler) นั้นหลักๆ คงแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทางใหญ่ๆนะครับ คือการบำรุงรักษาด้านสัมผัสไฟ และ ด้านสัมผัสน้ำ และผมคงขอเน้นเรื่อง การควบคุมคุณภาพน้ำ เป็นพิเศษเพราะสาเหตุของ Boiler ระเบิดนั้นส่วนใหญ่จะมาจากการที่คุณภาพน้ำป้อนไม่ดี ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเรื้อรังกับหม้อไอน้ำของเราด้วย

[ More ] เมษายน 3rd, 2009 | ปิดความเห็น บน การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ จะไปอบรมที่ไหนได้บ้าง

หลายท่านคงเคยเจอปัญหากันนะครับ ว่าหลังจากติดตั้ง Boiler ใหม่แล้ว เราจะให้ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ ไปอบรมความปลอกภัยหลักสูตรผู้ควบคุมหม้อไอน้ำที่ไหนได้บ้าง

วันนี้ผมมีโอกาสได้รวบรวมเอาสถาบันที่มีการฝึกอบรมหลักสูตร ?ผู้ควบหม้อไอน้ำ? มาให้เพื่อนๆ ที่สนใจก็ลองติดต่อดูนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะเอามาเพิ่มเติมอีกทีนะครับ

1. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร. 0-2229-4255 ต่อ 155,156

[ More ] เมษายน 3rd, 2009 | 3 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำตามการใช้งาน.

หากแบ่งเครื่องกำเนิดไอน้ำโดยแบ่งตามลักษณะใช้งาน จะได้เป […]

[ More ] มีนาคม 31st, 2009 | ปิดความเห็น บน การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำตามการใช้งาน. | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

บริการให้เช่าหม้อไอน้ำ(Boiler Rental) ซึ่งได้รับความนิยมในต่างประเทศ.

บริการให้เช่าหม้อไอน้ำ ชึ่งเป็นบริการที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากในต่างประเทศ เนื่องจากบางบริษัทที่ไม่มีหม้อไอน้ำ(Boiler) สำรองไว้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น หม้อไอน้ำท่อน้ำแตก เปลี่ยนเชื้อเพลิงจากเดิมที่ใช้อยู่เพื่อโนยบายการประหยัดพลังงาน

[ More ] มีนาคม 30th, 2009 | 4 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

ภาพหม้อไอน้ำระเบิด Boiler explosion.

ภาพหม้อไอน้ำระเบิด Boiler explosion. ไม่รู้เพื่อนๆ ทราบ […]

[ More ] มีนาคม 30th, 2009 | 1 Comment | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

Industrial Boiler หม้อไอน้ำอุตสาหกรรม ที่ใช้ในประเทศไทย

Industrial Boiler หม้อไอน้ำอุตสาหกรรม ที่ใช้ในประเทศไทย […]

[ More ] มีนาคม 30th, 2009 | 1 Comment | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |