< Browse > Home /

| RSS
หม้อไอนำ?

“หม้อไอนำ”?จริงๆ คำนี้พิมพ์ผิดนะครับผมเห็นเ […]

[ More ] เมษายน 6th, 2009 | ปิดความเห็น บน หม้อไอนำ? | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ

การ บำรุงรักษาหม้อไอน้ำ(Boiler) นั้นหลักๆ คงแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทางใหญ่ๆนะครับ คือการบำรุงรักษาด้านสัมผัสไฟ และ ด้านสัมผัสน้ำ และผมคงขอเน้นเรื่อง การควบคุมคุณภาพน้ำ เป็นพิเศษเพราะสาเหตุของ Boiler ระเบิดนั้นส่วนใหญ่จะมาจากการที่คุณภาพน้ำป้อนไม่ดี ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเรื้อรังกับหม้อไอน้ำของเราด้วย

[ More ] เมษายน 3rd, 2009 | ปิดความเห็น บน การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ จะไปอบรมที่ไหนได้บ้าง

หลายท่านคงเคยเจอปัญหากันนะครับ ว่าหลังจากติดตั้ง Boiler ใหม่แล้ว เราจะให้ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ ไปอบรมความปลอกภัยหลักสูตรผู้ควบคุมหม้อไอน้ำที่ไหนได้บ้าง

วันนี้ผมมีโอกาสได้รวบรวมเอาสถาบันที่มีการฝึกอบรมหลักสูตร ?ผู้ควบหม้อไอน้ำ? มาให้เพื่อนๆ ที่สนใจก็ลองติดต่อดูนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะเอามาเพิ่มเติมอีกทีนะครับ

1. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร. 0-2229-4255 ต่อ 155,156

[ More ] เมษายน 3rd, 2009 | 3 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำตามการใช้งาน.

หากแบ่งเครื่องกำเนิดไอน้ำโดยแบ่งตามลักษณะใช้งาน จะได้เป […]

[ More ] มีนาคม 31st, 2009 | ปิดความเห็น บน การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำตามการใช้งาน. | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

ภาพหม้อไอน้ำระเบิด Boiler explosion.

ภาพหม้อไอน้ำระเบิด Boiler explosion. ไม่รู้เพื่อนๆ ทราบ […]

[ More ] มีนาคม 30th, 2009 | 1 Comment | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

Industrial Boiler หม้อไอน้ำอุตสาหกรรม ที่ใช้ในประเทศไทย

Industrial Boiler หม้อไอน้ำอุตสาหกรรม ที่ใช้ในประเทศไทย […]

[ More ] มีนาคม 30th, 2009 | 1 Comment | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

ความหมายของ BHP หรือ แรงม้าหม้อไอน้ำ? จากพิกัดหม้อไอน้ำ (Boiler)

แรงม้าหม้อไอน้ำ (Boiler Horsepower)

1 แรงม้าหม้อไอน้ำ คือ ความสามารถของหม้อไอน้ำที่จะต้มน้ำ 34.5 ปอนด์ จากอุณหภูมิ 212 F ให้กลายเป็นไอน้ำที่อุณหภูมิเดียวกันความดันบรรยากาศได้หมดภายใน 1 ชั่วโมง

หม้อน้ำขนาด1ตัน/ชั่วโมง คือความสามารถของหม้อไอน้ำที่จะต้มน้ำ 1,000 กิโลกรัมจากอุณหภูมิ 100 F ให้กลายเป็นไอน้ำที่อุณหภูมิเดียวกันความดันบรรยากาศได้หมดภายใน 1 ชั่วโมง

[ More ] มีนาคม 26th, 2009 | 3 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

Fire Tube Boiler หรือหม้อไอน้ำแบบท่อไฟ

หม้อไอน้ำแบบท่อไฟ (Fire tube boiler) เป็นหม้อน้ำที่มีไฟวิ่งในท่อ และถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำที่ล้อมรอบท่อไฟ แบ่งได้อีกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1.แบบลูกหมู (Cornish or Lancashire boiler) เป็นหม้อน้ำที่มีโครงสร้างง่าย ๆ ประกอบด้วย เปลือกหม้อน้ำ(Shell) และตัวลูกหมู หรือ ท่อไฟใหญ่ (Furnace) แล้วหุ้มด้วยอิฐทนไฟเกือบมิดเปลือก ประมาณ 3ใน4 ของทั้งหมด ส่วนใหญ่พบในโรงสีข้าว โรงเลื่อย และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ใช้เชื้อเพลิงได้หลายชนิดทั้ง Gas LPG, NG, และน้ำมันเตา และยังสามารถใช้เชื้อเพลิงแข็ง เช่น แกลบ ฟืน ได้อีกด้วย ข้อดี คือ มีโครงสร้างและระบบการทำงานง่าย ทำความสะอาดง่าย สะดวก และราคาถูก ข้อเสีย คือ ใช้เวลาติดเตานานกว่าจะนำเอาไอน้ำไปใช้ได้ (ส่วนใหญ่ใช้เวลามากกว่า 30 นาที) จึงทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ใช้เหล็กหนาทำให้ถ่ายเทความร้อนได้ไม่ดี และได้ความดันต่ำ

[ More ] มีนาคม 25th, 2009 | 2 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |