< Browse > Home /

| RSS
การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำ (Boiler)

การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำ (Boiler)

การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำสามารถแบ่งตามความเหมาะสมของการนำไปใช้งาน ได้ ดังนี้

1.แบ่งตามลักษณะการวางแนวแกนของเปลือกหม้อไอน้ำ

2.แบ่งตามลักษณะการใช้งาน

3.แบ่งตามตำแหน่งเตา

4.แบ่งตามน้ำหรือแก๊สร้อนที่อยู่ในท่อ

5.หม้อไอน้ำที่สร้างขึ้นมาพิเศษ

การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำที่เรารู้จักและใช้เรียกหม้อไอน้ำประเภทต่างๆ นั้น จัดว่าเป็นการแบ่งตามลักษณะการการถ่ายเทความร้อน เช่น

[ More ] มีนาคม 24th, 2009 | ปิดความเห็น บน การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำ (Boiler) | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

การทำงานของหม้อไอน้ำ(Boiler)

หม้อไอน้ำจะได้รับความร้อนจากภายนอก หรือภายในก็ได้ จากนั้นจะส่งผ่านความร้อนต่อไปยังน้ำที่อยู่ภายในหม้อไอน้ำจนกระทั่งน้ำกลายเป็นไอส่วนใหญ่แล้วจะมีหน้าที่ในการสร้างไอน้ำเพื่อใช่ส่งผ่านความร้อนไปยังเครื่องจักร ทำให้ต้นทุนค่าพลังงานถูกลงกว่าการใช้ไฟฟ้ากับเครื่องจักร

[ More ] มีนาคม 23rd, 2009 | 2 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

Boiler?->>บอยเลอร์ หรือหม้อไอน้ำคืออะไร?

บอยเลอร์ (Boiler) หรือ หม้อไอน้ำ บางทีอาจเรียกกันว่า เครื่องกำเนิดไอน้ำ
หมายถึง เครื่อง กำเนิดไอน้ำชนิดภาชนะปิด ทำด้วยเหล็กกล้าหรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน ซึ่งได้รับการออกแบบและสร้างอย่างแข็งแรงถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรม ภายในภาชนะบรรจุน้ำและไอน้ำ

[ More ] มีนาคม 23rd, 2009 | 9 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |