< Browse > Home /

| RSS
Thailand Boiler & pressure vessel 2009

ไม่ทราบว่าเพื่อนๆ ได้ไปดูงาน Boiler & pressure vessel 2009 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2552 ณ. อาคาร 7 – 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กันหรือเปล่าครับ.

ซึ่งพอดีผมได้มีโอกาศเข้าไปเยี่ยมชมงานในวันดังกล่าวด้วย ลักษณะของงาน Boiler & Pressure Vessel 2009 เป็นงานที่จัดขึ้นภายใต้การคำนึงถึงการประหยัด พลังงาน มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพใน การใช้งานสูง…

[ More ] เมษายน 20th, 2009 | 8 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

ยากทำประกันภัยหม้อไอน้ำและถังอัดความดัน(Boiler & Pressure Vessel Insurance)?

พอดีมีเพื่อนๆ ถามเข้ามาครับ เรื่องการทำประกันภัยหม้อไอน้ำและถังอัดความดัน(Boiler & Pressure Vessel Insurance) ผมเลยลองหาข้อมูลมาให้เพื่อนๆ ที่สนใจได้อ่านเผื่อจะมีประโยชน์กันครับ

ทำไมต้องทำประกันหม้อไอน้ำและถังอัดความดัน
เหตุผล ที่ต้องทำประกันภัยหม้อไอน้ำและถังอัดความดัน ก็เพื่อรักษาความปลอดภัยในการใช้งานของหม้อไอน้ำ(Boiler) และทำให้เราทราบถึงความปลอดภัยที่จะใช้งานหม้อไอน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อม ใช้งานอยู่เสมอก่อนที่จะเกิดเหตุที่จะต้องมีการหยุดการใช้งานหม้อไอน้ำของรา….

[ More ] เมษายน 16th, 2009 | 2 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

ก่อนจะซื้อหม้อไอน้ำ(Boiler) ควรทำอย่างไร?

หลายๆ ท่านคงตั้งคำถามนี้เมื่อวันหนึ่งที่โรงงานของเราจำเป็นใช้หม้อไอน้ำ(Boiler) ก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเราจรู้อะไร และเตรียมอะไรบ้างในเบื้องต้นครับ
1. ขนาดหม้อไอน้ำ(Boiler)? ที่เราต้องการใช้ กี่กิโลกรัมต่อชั่วโมง กี่ตันต่อชั่วโมง ยังไม่รู้ก็อาจให้ตัวแทนจำหน่าย Boiler หรือผู้ผลิดหม้อไอน้ำเข้าไปให้คำแนะนำก่อน
2. ใช้เชื้อเพลิงอะไร? Gas, Oil, Heavy oil, ไฟฟ้า ถ้า Boiler…

[ More ] เมษายน 15th, 2009 | 6 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

Water Tube Boiler หม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ

หม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ(Water Tube Boiler) เป็นหม้อไอน้ำที่มีท่อจำนวนมากเชื่อมต่อระหว่างหม้อไอ(Steam Drum) กับ หม้อน้ำล่าง (Mud Drum) โดยใช้หลักการปล่อยน้ำวิ่งอยู่ในท่อ แล้วปล่อยเปลวไฟให้สัมผัสกับท่อ เพื่อถ่ายเทความร้อนไปสู่น้ำให้กลายเป็นไอ

ปัจจุบัน หม้อไอน้ำแบบท่อน้ำมีแนวโน้มการที่จะสร้างขนาดการผลิตไอน้ำให้ใหญ่ขึ้นและ ต้องการไอน้ำที่มีความร้อนยวดยิ่ง(Superheated Steam) อย่างไรก็ตามในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจมักจะใช้หม้อไอน้ำแบบท่อไฟ(Multi- Tubular Shell Boiler) ถ้ามีความต้องการไอน้ำมากกว่า 30ตัน/ชั่วโมง หรือที่ความดันสูงกว่า 24 บาร์ หรือที่อุณหภูมิของไอน้ำสูงกว่า 340C ก็มีความจำเป็นต้องใช้หม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ

[ More ] เมษายน 12th, 2009 | 2 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

ตัวอย่างการคำนวณแรงม้าหม้อไอน้ำ(Boiler horsepower) จากพิกัดหม้อไอน้ำ

1 แรงม้าหม้อไอน้ำ(BHP) = 15.65 Kg steam/hr = 9.81 Kw/hr ดังนั้น boiler ขนาด 1 ตัน/ชั่วโมง = 63.9 แรงม้าหม้อไอน้ำ
จากข้อมูลข้างต้น จะได้

[ More ] เมษายน 11th, 2009 | 2 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

หม้อไอน้ำแบบใหม่ล่าสุด? ที่นักอุตสาหกรรมไทยเลือกใช้.

การเลือกใช้หม้อไอน้ำ(Boiler)ให้มีประสิทธิภาพสูงคงเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ประหยัดพลังงานในช่วงที่พลังงานแพงงงงง เช่นนี้

Once Through Boiler(หม้อไอน้ำวันซ์ทรู) หรือบางทีอาจเรียกกันออกไปหลายแบบ หม้อไอน้ำแบบไหลผ่านเลย หม้อไอน้ำแบบท่อน้ำทรงตั้ง หม้อไอน้ำแบบไหลทางเดียว หรือที่ได้ยินกันติดหูในหมู่ช่างซ่อมบอยเลอร์ว่า หม้อไอน้ำกระป๋อง คงด้วยรูปร่างและโครงสร้างภายในเหมือนกระป๋องจึงได้รับสมยานามนี้

[ More ] เมษายน 10th, 2009 | 6 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

หม้อไอนำ?

“หม้อไอนำ”?จริงๆ คำนี้พิมพ์ผิดนะครับผมเห็นเ […]

[ More ] เมษายน 6th, 2009 | ปิดความเห็น บน หม้อไอนำ? | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ

การ บำรุงรักษาหม้อไอน้ำ(Boiler) นั้นหลักๆ คงแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทางใหญ่ๆนะครับ คือการบำรุงรักษาด้านสัมผัสไฟ และ ด้านสัมผัสน้ำ และผมคงขอเน้นเรื่อง การควบคุมคุณภาพน้ำ เป็นพิเศษเพราะสาเหตุของ Boiler ระเบิดนั้นส่วนใหญ่จะมาจากการที่คุณภาพน้ำป้อนไม่ดี ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเรื้อรังกับหม้อไอน้ำของเราด้วย

[ More ] เมษายน 3rd, 2009 | ปิดความเห็น บน การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |