< Browse > Home /

| RSS
ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ จะไปอบรมที่ไหนได้บ้าง

หลายท่านคงเคยเจอปัญหากันนะครับ ว่าหลังจากติดตั้ง Boiler ใหม่แล้ว เราจะให้ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ ไปอบรมความปลอกภัยหลักสูตรผู้ควบคุมหม้อไอน้ำที่ไหนได้บ้าง

วันนี้ผมมีโอกาสได้รวบรวมเอาสถาบันที่มีการฝึกอบรมหลักสูตร ?ผู้ควบหม้อไอน้ำ? มาให้เพื่อนๆ ที่สนใจก็ลองติดต่อดูนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะเอามาเพิ่มเติมอีกทีนะครับ

1. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร. 0-2229-4255 ต่อ 155,156

[ More ] เมษายน 3rd, 2009 | 3 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำตามการใช้งาน.

หากแบ่งเครื่องกำเนิดไอน้ำโดยแบ่งตามลักษณะใช้งาน จะได้เป […]

[ More ] มีนาคม 31st, 2009 | ปิดความเห็น บน การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำตามการใช้งาน. | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

ภาพหม้อไอน้ำระเบิด Boiler explosion.

ภาพหม้อไอน้ำระเบิด Boiler explosion. ไม่รู้เพื่อนๆ ทราบ […]

[ More ] มีนาคม 30th, 2009 | 1 Comment | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

Industrial Boiler หม้อไอน้ำอุตสาหกรรม ที่ใช้ในประเทศไทย

Industrial Boiler หม้อไอน้ำอุตสาหกรรม ที่ใช้ในประเทศไทย […]

[ More ] มีนาคม 30th, 2009 | 1 Comment | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

ความหมายของ BHP หรือ แรงม้าหม้อไอน้ำ? จากพิกัดหม้อไอน้ำ (Boiler)

แรงม้าหม้อไอน้ำ (Boiler Horsepower)

1 แรงม้าหม้อไอน้ำ คือ ความสามารถของหม้อไอน้ำที่จะต้มน้ำ 34.5 ปอนด์ จากอุณหภูมิ 212 F ให้กลายเป็นไอน้ำที่อุณหภูมิเดียวกันความดันบรรยากาศได้หมดภายใน 1 ชั่วโมง

หม้อน้ำขนาด1ตัน/ชั่วโมง คือความสามารถของหม้อไอน้ำที่จะต้มน้ำ 1,000 กิโลกรัมจากอุณหภูมิ 100 F ให้กลายเป็นไอน้ำที่อุณหภูมิเดียวกันความดันบรรยากาศได้หมดภายใน 1 ชั่วโมง

[ More ] มีนาคม 26th, 2009 | 3 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

Fire Tube Boiler หรือหม้อไอน้ำแบบท่อไฟ

หม้อไอน้ำแบบท่อไฟ (Fire tube boiler) เป็นหม้อน้ำที่มีไฟวิ่งในท่อ และถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำที่ล้อมรอบท่อไฟ แบ่งได้อีกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1.แบบลูกหมู (Cornish or Lancashire boiler) เป็นหม้อน้ำที่มีโครงสร้างง่าย ๆ ประกอบด้วย เปลือกหม้อน้ำ(Shell) และตัวลูกหมู หรือ ท่อไฟใหญ่ (Furnace) แล้วหุ้มด้วยอิฐทนไฟเกือบมิดเปลือก ประมาณ 3ใน4 ของทั้งหมด ส่วนใหญ่พบในโรงสีข้าว โรงเลื่อย และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ใช้เชื้อเพลิงได้หลายชนิดทั้ง Gas LPG, NG, และน้ำมันเตา และยังสามารถใช้เชื้อเพลิงแข็ง เช่น แกลบ ฟืน ได้อีกด้วย ข้อดี คือ มีโครงสร้างและระบบการทำงานง่าย ทำความสะอาดง่าย สะดวก และราคาถูก ข้อเสีย คือ ใช้เวลาติดเตานานกว่าจะนำเอาไอน้ำไปใช้ได้ (ส่วนใหญ่ใช้เวลามากกว่า 30 นาที) จึงทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ใช้เหล็กหนาทำให้ถ่ายเทความร้อนได้ไม่ดี และได้ความดันต่ำ

[ More ] มีนาคม 25th, 2009 | 2 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำ (Boiler)

การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำ (Boiler)

การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำสามารถแบ่งตามความเหมาะสมของการนำไปใช้งาน ได้ ดังนี้

1.แบ่งตามลักษณะการวางแนวแกนของเปลือกหม้อไอน้ำ

2.แบ่งตามลักษณะการใช้งาน

3.แบ่งตามตำแหน่งเตา

4.แบ่งตามน้ำหรือแก๊สร้อนที่อยู่ในท่อ

5.หม้อไอน้ำที่สร้างขึ้นมาพิเศษ

การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำที่เรารู้จักและใช้เรียกหม้อไอน้ำประเภทต่างๆ นั้น จัดว่าเป็นการแบ่งตามลักษณะการการถ่ายเทความร้อน เช่น

[ More ] มีนาคม 24th, 2009 | ปิดความเห็น บน การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำ (Boiler) | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

การทำงานของหม้อไอน้ำ(Boiler)

หม้อไอน้ำจะได้รับความร้อนจากภายนอก หรือภายในก็ได้ จากนั้นจะส่งผ่านความร้อนต่อไปยังน้ำที่อยู่ภายในหม้อไอน้ำจนกระทั่งน้ำกลายเป็นไอส่วนใหญ่แล้วจะมีหน้าที่ในการสร้างไอน้ำเพื่อใช่ส่งผ่านความร้อนไปยังเครื่องจักร ทำให้ต้นทุนค่าพลังงานถูกลงกว่าการใช้ไฟฟ้ากับเครื่องจักร

[ More ] มีนาคม 23rd, 2009 | 2 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |