< Browse > Home / Archive: สิงหาคม 2009

| RSS
ประหยัดแอร์และทำความเย็น แบบไม่ต้องลงทุน

การประหยัดพลังงานให้ได้ผล ควรทำความเข้าใจถึงระบบและการทำงาน พิจารณาระบบและอุปกรณ์ของเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางในการประหยัดพลังงาน …

มาตรการที่ไม่ต้องมีการลงทุน
1. การจัดระบบให้เครื่องทำความเย็น ทำงานเป็นช่วงๆ สลับกัน

2. การปรับความเย็นให้อยู่ในระดับที่ต้องการ
3. การควบคุมปริมาณอากาศภายนอกที่จะเข้ามาในระบบ…

[ More ] สิงหาคม 30th, 2009 | 4 Comments | Posted in Air Compressor (เครื่องอัดอากาศ) |