< Browse > Home /

| RSS
พลังงานไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง

เซลล์เชื้อเพลิง คืออะไร????

เซลล์เชื้อเพลิง คือ อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี-ไฟฟ้า ระหว่างออกซิเจนกับไฮโดรเจนซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานของเชื้อเพลิง ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง ไม่ต้องผ่านการเผาไหม้ ทำให้เครื่องยนต์ที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงนี้ไม่ก่อมลภาวะทางอากาศ ทั้งยังมีประสิทธิภาพสูงกว่า เครื่องยนต์เผาไหม้ 1-3 เท่า ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์เชื้อเพลิง และชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้

เซลล์เชื้อเพลิงมีหลายแบบขึ้นอยู่กับสารที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงเช่นเซลล์เชื้อ เพลิงไฮโดรเจน-ออกซิเจน ไฮโดรเจน-ไฮดราซีน โพรเพน-ออกซิเจน เป็นต้น และชนิดที่เป็นที่นิยมใช้คือ เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน-ออกซิเจน เพราะเมื่อปฏิกิริยาในเซลล์เกิดขึ้นแล้วนอกจากพลังงานจะได้น้ำบริสุทธิ์ และความร้อนไว้ใช้ตามความเหมาะสมด้วย นอกจากนี้เซลล์เชื้อเพลิงชนิดนี้ยังไม่ชั้นบรรยากาศโอโซนเพราะไม่ก่อให้เกิด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่นเซลล์เชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ…

[ More ] พฤศจิกายน 30th, 2009 | ปิดความเห็น บน พลังงานไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง | Posted in Ennergy & Environment |

บอยเลอร์ขนาด 10 ตัน แต่ใช้แค่ 4-5 ตัน มีผลต่อการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงหรือไม่

ถาม บอยเลอร์ขนาด 10 ตัน แต่ใช้แค่ 4-5 ตัน มีผลต่อการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงหรือไม่

ตอบ หากคิดในแง่เปรียบเทียบกับบอยเลอร์ที่มีขนาดเล็กกว่า ก็จะได้ว่าประสิทธิภาพลดลงจากการแผ่รังสีความร้อนของตัวบอยเลอร์ที่ต่างกัน…

[ More ] พฤศจิกายน 21st, 2009 | ปิดความเห็น บน บอยเลอร์ขนาด 10 ตัน แต่ใช้แค่ 4-5 ตัน มีผลต่อการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงหรือไม่ | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

การเลือกใช้หลอดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง

การเลือกใช้หลอดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง การ เลือกใช้หลอ […]

[ More ] ตุลาคม 20th, 2009 | ปิดความเห็น บน การเลือกใช้หลอดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง | Posted in Machine Tools & Machinery |

การเปรียบเทียบความสามารถในการทำความเย็น

การเปรียบเทียบความสามารถในการทำความเย็น

– 1 ton ความเย็น เท่ากับ ปริมาณ น้ำแข็ง 2,000 lb ละลายภายใน 1 วัน ( 24 ช.ม. )
ดังนั้น
– 1 ton = 2,000 x 144 ฺBtu = 288,000 Btu/day

[ More ] ตุลาคม 15th, 2009 | 2 Comments | Posted in Ennergy & Environment |

ประหยัดแอร์และทำความเย็น แบบไม่ต้องลงทุน

การประหยัดพลังงานให้ได้ผล ควรทำความเข้าใจถึงระบบและการทำงาน พิจารณาระบบและอุปกรณ์ของเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางในการประหยัดพลังงาน …

มาตรการที่ไม่ต้องมีการลงทุน
1. การจัดระบบให้เครื่องทำความเย็น ทำงานเป็นช่วงๆ สลับกัน

2. การปรับความเย็นให้อยู่ในระดับที่ต้องการ
3. การควบคุมปริมาณอากาศภายนอกที่จะเข้ามาในระบบ…

[ More ] สิงหาคม 30th, 2009 | 4 Comments | Posted in Air Compressor (เครื่องอัดอากาศ) |

รวมเว็บไซต์หมวด อุตสาหกรรม โรงงาน

รวมเว็บไซต์หมวด อุตสาหกรรม โรงงาน ของไทย หน่ายงานอุตสาหกรรม เช่น กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กรมการค้าต่างประเทศ และเว็บไซต์ด้านอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ

[ More ] กรกฎาคม 28th, 2009 | 4 Comments | Posted in Industrial, Manufacturing Services |

อุตสาหกรรม ปิ๊งตั้งกองทุนพลังงานทดแทน

นาง พรรณี จารุสมบัติ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) ในการศึกษาจัดตั้งกองทุนเพื่อลงทุนและบริหารและจัดการอุตสาหกรรมไฟฟ้าจาก พลังงานทดแทน เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเอสเอ็มอี กลุ่มสหกรณ์การเกษตร และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศลงทุนจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดย่อม ขนาดกำลังผลิต 1 เมกะวัตต์ โดย…

[ More ] มิถุนายน 24th, 2009 | 1 Comment | Posted in Ennergy & Environment |

ระบบหัวพ่นไฟ ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง

ข้อมูลสำหรับระบบหัวพ่นไฟ ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง (Oil Burner)

? น้ำมันเตา, น้ำมันดีเซล
– อุณหภูมิน้ำมัน(สำหรับน้ำมันเตา)200-220F
– แรงดันน้ำมัน 7-10 บาร์(น้ำมันดีเซล) 20-30 บาร์(น้ำมันเตา)
– แรงดันลม(air atomize) 10-20 PSI
– ความเร็วรอบของมอเตอร์และความตึงสายพาน(rotary cup)4500rpm

ค่าการเผาไหม้ที่เหมาะสม…

[ More ] มิถุนายน 19th, 2009 | 2 Comments | Posted in Burner |