< Browse > Home /

| RSS
การบำรุงรักษาระบบแสงสว่าง

เมื่อ ใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างไปเป็นระยะเวลานานๆ จะพบว่าระดับความสว่างจะลดลงตามระยะเวลา เนื่องจากการเสื่อมสภาพอุปกรณ์ต่างๆเช่น หลอดไฟฟ้าเสื่อมสภาพ โคมไฟสกปรก หรือ แม้แต่ผนังและฝ้าเพดานก็มีผลต่อ การลดค่าการสะท้อนแสง ดังนั้นการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ จึงมีความจำเป็นในการที่จะให้ได้มาซึ่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ดี

[ More ] มิถุนายน 18th, 2009 | ปิดความเห็น บน การบำรุงรักษาระบบแสงสว่าง | Posted in Ennergy & Environment |

การลดจำนวนหลอดไฟฟ้า ทำได้แต่ต้องระวัง!

การลดจำนวนหลอดไฟฟ้าเป็นวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่างที่มักทำกัน ทั่วไป แต่ควรทำก็ต่อเมื่อได้ทำการสำรวจและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าความสว่างใน พื้นที่นั้นสูงกว่าค่าที่กำหนดไว้ในมาตรฐานโดยไม่มีประโยชน์หรือมีการชดเชย แสงสว่างโดยการเปลี่ยนชนิดหลอดไฟฟ้าหรือติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงเพิ่ม…

[ More ] พฤษภาคม 30th, 2009 | ปิดความเห็น บน การลดจำนวนหลอดไฟฟ้า ทำได้แต่ต้องระวัง! | Posted in Ennergy & Environment |

การทดสอบสีของหลอด LED

วันนี้ว่างเลยหยิบหนังสือที่ไม่ได้อ่านมานั่งหาเรื่องที่สนใจให้อาหารสมอง พอหยิบหนังสือ MM Electronics ก็สนใจเรื่อง “การทดสอบสีของ LED” เลยนั่งอ่านประมาณ 30 นาที ก็พบว่าจริงๆ แล้ววิธีการตรวจสอบสีของหลอด LED นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบทางไฟฟ้า(Optical LED-Check) และระบบ LED-Check ที่พูดถึงเป็นของบริษัท FiberVision สามารถตรวจสอบหลอด LED ได้ถึง 250 หลอดพร้อมๆ กัน ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่า 1 วินาที ซึ่งจะทำให้ LED-Check นี้…

[ More ] พฤษภาคม 28th, 2009 | 2 Comments | Posted in LED (แอลอีดี) |

หม้อไอน้ำไฟฟ้า

หม้อไอน้ำไฟฟ้า(Electrical Boiler) ถ้าหากแบ่งประเภทหม้อไอน้ำตามชนิดของเชื้อเพลิงแล้วหม้อไอน้ำไฟฟ้าก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขาดเล็ก อาบอบนวด สปา หรือร้านซักรีดทั่วไป เหตุผลที่หม้อไอน้ำไฟฟ้าเป็นที่นิยม เพราะว่าการติดตั้งที่สะดวก ง่าย และไม่ต้องเดินท่อให้ยุ่งยาก และอุตสาหกรรมที่ใช้หม้อไอน้ำไฟฟ้า นั้นก็ไม่ต้องการปริมาณไอน้ำสูงดังนั้นหม้อไอน้ำไฟฟ้าจึงเป็นตัวเลือกแรก การใช้งานหม้อไอน้ำไฟฟ้าก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนักคล้ายกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปต่างหน่อยก็เรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัยจะต้องมีเหมือนหม้อไอน้ำชนิดอื่นๆ…

[ More ] พฤษภาคม 21st, 2009 | 3 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

หนอนพิสูจน์ศพ

วันนี้ดูราย VIP เรื่อง “หนอนพิสูจน์ศพ” เห็นบอกว่าต่างประเทศนั้นมีเรื่อง หนอนพิสูจน์ศพนี้ มานานแล้วโดนจะใช้ร่วมกับแมลงอื่นๆ เพื่อทำการวิเคราะห์ด้วย แต่เมืองไทยกำลังเป็นที่นิยม และให้ความสนใจมาก โดยจะนำมาวิเคราะห์ร่วมกับการทำงานของแพทย์ เพื่อพิสูจน์ศพที่เสียชีวิตเกิน 24 ชั่วโมงเพราะในทางการแพทย์ ถ้าเสียชีวิตเกิน 24 ชั่วโมงแล้ว…

[ More ] พฤษภาคม 18th, 2009 | 8 Comments | Posted in เรื่องทั่วไป ข่าว อื่นๆ |

Evaporative Condenser?

Evaporators Condenser เป็นอุปกรณ์ ที่ช่วยในการดึงดูดความร้อนออกจากระบบ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. Direct expansion (DX) coils หรือ Dry-type ลักษณะของ Evaporator สามารถพบได้ในเครื่องปรับอากาศทั่วไป โดยจะจ่ายลมเย็นออกมา ส่วน DX ประเภทอื่น พบในระบบทำความเย็นขนาดใหญ่ เช่น Chiller ซึ่งจะใช้น้ำในการนำพาความเย็น…

[ More ] พฤษภาคม 18th, 2009 | 3 Comments | Posted in Machine Tools & Machinery |

ปิดไฟช่วยชาติ

ปิดไฟช่วยชาติ ทุกคนสามารถช่วยได้ง่ายๆ เีพียงการไม่ใช้แสงสว่างในเวลาที่ไม่จำเป็นต้องใช้ อาจทำได้โดยการมอบหมายให้พนักงานมีการควบคุมการเปิด-ปิด หรือ พิจารณาแยกสวิตช์ (สวิตช์กระตุก) ให้สามารถเลือกเปิด-ปิดโคมไฟในตำแหน่งต่างๆได้อย่างอิสระ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกปิดโคมไฟในบริเวณที่ไม่ใช้งาน ซึ่งจะลดพลังงานที่สูญเสียไปเฉยๆ ในส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน

[ More ] พฤษภาคม 17th, 2009 | 2 Comments | Posted in Ennergy & Environment |

เบื้องต้นเกี่ยวกับ Steam Trap

Steam Trap ( กับดักไอน้ำ ) เป็นวาล์วควบคุมแบบอัตโนมัติโดยทำหน้าที่เป็นตัวปล่อยน้ำคอนเดนเสท(Condenser) ที่อยู่ในท่อไอน้ำออกมาภายนอกระบบท่อไอน้ำ และเครื่องจักรที่ใช้ไอน้ำ โดยจะต้องระบายออกให้ได้เร็วที่สุด นอกจากนี้ยังทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือต้องปิดกั้นไอน้ำไม่ให้มีการรั่วไหล ออกมาด้วย

หน้าที่หลักของกับดักไอน้ำ Steam Trap…

[ More ] พฤษภาคม 14th, 2009 | 4 Comments | Posted in Pumps, Valve & Accessories |