< Browse > Home /

| RSS
แอลอีดี(LED) คือ?

ไดโอดเปล่งแสง (light-emitting diode) เรียกย่อ ๆ ว่า LED คือ ซึ่งสามารถเปล่งแสงออกมาได้แสงที่เปล่งออกมาประกอบด้วยคลื่นความถี่เดียวและ เฟสต่อเนื่องกัน ซึ่งต่างกับแสงธรรมดาที่ตาคนมองเห็น โดยหลอด LED สามารถเปล่งแสงได้เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างก็ยังดีกว่าหลอดไฟขนาดเล็กทั่วๆ ไป

[ More ] เมษายน 13th, 2009 | 5 Comments | Posted in LED (แอลอีดี) |

การเกิดความกระด?างของน้ำ(Water Hardness)

ความกระด้างของน้ำ(water hardness) เกิดจากธาตุโลหะที่อยู่ในสภาพไอออนที่มีประจุบวก (Cation) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพไอออนที่มีประจุ +2 เช่น แคลเซียมไอออน(Ca2+ ), แมกนีเซียมไอออน (Mg2+) เป็นต้น และอาจมีธาตุอื่นๆ เช่น เหล็ก(II)ไอออน(Fe2+), แมงกานีส(II)ไอออน(Mn2+) และ สทรอนเซียมไอออน (Sr2+) แต่มีอยู่ในปริมาณน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของ Ca2+ และ Mg2+

[ More ] เมษายน 12th, 2009 | 3 Comments | Posted in Water Treatment |

Water Tube Boiler หม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ

หม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ(Water Tube Boiler) เป็นหม้อไอน้ำที่มีท่อจำนวนมากเชื่อมต่อระหว่างหม้อไอ(Steam Drum) กับ หม้อน้ำล่าง (Mud Drum) โดยใช้หลักการปล่อยน้ำวิ่งอยู่ในท่อ แล้วปล่อยเปลวไฟให้สัมผัสกับท่อ เพื่อถ่ายเทความร้อนไปสู่น้ำให้กลายเป็นไอ

ปัจจุบัน หม้อไอน้ำแบบท่อน้ำมีแนวโน้มการที่จะสร้างขนาดการผลิตไอน้ำให้ใหญ่ขึ้นและ ต้องการไอน้ำที่มีความร้อนยวดยิ่ง(Superheated Steam) อย่างไรก็ตามในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจมักจะใช้หม้อไอน้ำแบบท่อไฟ(Multi- Tubular Shell Boiler) ถ้ามีความต้องการไอน้ำมากกว่า 30ตัน/ชั่วโมง หรือที่ความดันสูงกว่า 24 บาร์ หรือที่อุณหภูมิของไอน้ำสูงกว่า 340C ก็มีความจำเป็นต้องใช้หม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ

[ More ] เมษายน 12th, 2009 | 2 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

หลักการทํางานของปั๊มความร้อน (Heat Pump)

Heat Pump ปั๊มความร้อนคืออะไร
ปั๊มความร้อน ( Heat Pump) เป็นชุดอุปกรณ์ทําความร้อนที่ใช้คอมเพรสเซอร์แบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ มาดึงความร้อนจากอากาศภายนอกที่อุณหภูมิปกติแล้วถ่ายเทความร้อนให้แก่น้ำ

[ More ] เมษายน 11th, 2009 | 2 Comments | Posted in Heat Pump (ปั๊มความร้อน) |

ตัวอย่างการคำนวณแรงม้าหม้อไอน้ำ(Boiler horsepower) จากพิกัดหม้อไอน้ำ

1 แรงม้าหม้อไอน้ำ(BHP) = 15.65 Kg steam/hr = 9.81 Kw/hr ดังนั้น boiler ขนาด 1 ตัน/ชั่วโมง = 63.9 แรงม้าหม้อไอน้ำ
จากข้อมูลข้างต้น จะได้

[ More ] เมษายน 11th, 2009 | 2 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

หม้อไอน้ำแบบใหม่ล่าสุด? ที่นักอุตสาหกรรมไทยเลือกใช้.

การเลือกใช้หม้อไอน้ำ(Boiler)ให้มีประสิทธิภาพสูงคงเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ประหยัดพลังงานในช่วงที่พลังงานแพงงงงง เช่นนี้

Once Through Boiler(หม้อไอน้ำวันซ์ทรู) หรือบางทีอาจเรียกกันออกไปหลายแบบ หม้อไอน้ำแบบไหลผ่านเลย หม้อไอน้ำแบบท่อน้ำทรงตั้ง หม้อไอน้ำแบบไหลทางเดียว หรือที่ได้ยินกันติดหูในหมู่ช่างซ่อมบอยเลอร์ว่า หม้อไอน้ำกระป๋อง คงด้วยรูปร่างและโครงสร้างภายในเหมือนกระป๋องจึงได้รับสมยานามนี้

[ More ] เมษายน 10th, 2009 | 6 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

Boiler Efficiency ประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ.

สำหรับเรื่อง ประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ(Boiler Efficiency) เราทราบกันดีว่าเป็นหัวใจหลักในการเลือก Boiler มาใช้งาน และเป็นแนวทางในการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำของเรา ในการทำให้น้ำเป็นไอน้ำนั้น จะต้องอาศัยความร้อนจากเชื้อเพลิงทำให้น้ำกลายเป็นไอ โดยจะมีการสูญเสียความร้อนไปบางส่วน ดังนั้นน้ำที่จะกลายเป็นไอน้ำจึงไม่ได้รับความร้อนจากเชื้อเพลิงทั้งหมด

[ More ] เมษายน 8th, 2009 | 2 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

หม้อไอนำ?

“หม้อไอนำ”?จริงๆ คำนี้พิมพ์ผิดนะครับผมเห็นเ […]

[ More ] เมษายน 6th, 2009 | ปิดความเห็น บน หม้อไอนำ? | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |