< Browse > Home / Financial (การเงิน) / Blog article: ถ้าจะ Refinance ต้องหาข้อมูลอะไรบ้าง????

| RSS
ถ้าจะ Refinance ต้องหาข้อมูลอะไรบ้าง????

เมษายน 4th, 2009 | 1 Comment | Posted in Financial (การเงิน)

ถ้าจะ Refinance ต้องหาข้อมูลอะไรบ้าง เพื่อนๆ อ่านหัวข้อแล้วคงเกิดความสนใจกับเนื้อหานี้ไม่น้อยแน่ๆ เลยนะครับ อย่างที่ทราบกันดีว่าสภาวะเศษฐกิจเช่นนี้ หลายๆ ท่านคงหลีกเลี้ยงไม่ได้ที่จะทำ?Refinance

refinance,money key, refinance rate, home refinance, refinance lowest rates, รีไฟแนนซ์บ้าน

การ Refinance คือ การที่เราต้องการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในการผ่อนชำระให้ต่ำลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยการผ่อนของสัญญากู้เดิมปรับเป็น MLR-…% แล้ว ซึ่งไม่ได้แบบคงที่ ทำให้มีความเสี่ยงที่จะต้องเสียเงินเป็นค่าดอกเบี้ยเพิ่มเมื่ออัตราดอกเบี้ยกำลังเป็นขาขึ้น

โดยธนาคารส่วนใหญ่จะมีกฎ ไม่ให้เราปิดบัญชีการกู้ใน 3 ปีแรกของสัญญากู้อยู่แล้ว (เพราะช่วง 3 ปีแรก ธนาคารจะได้เงินจากดอกเบี้ยเป็นจำนวนที่มากที่สุด) หากปิดบัญชีก่อนจะต้องเสียค่าปรับ 2-3% ของยอดเงินกู้ที่ทำไว้แต่แรก เช่น ทำการกู้ที่ 4 ล้าน แล้วต้องการปิดบัญชีในปีที่ 2 ก็จะต้องเอายอด 4 ล้าน คูณ 2-3% (มิใช่เอายอดเงินต้นที่เหลือในปีที่ 2 มาคูณ 2-3% นะครับ) ทำให้คุณต้องมีต้นทุนที่สูงมากในค่าปรับนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการประหยัดดอกเบี้ยในสัญญากู้ใหม่ที่ต้องการ?Refinance ไป ฉะนั้นคุณสามารถทำเรื่อง Refinance ได้ตั้งแต่สิ้นงวดผ่อนที่ 36 เป็นต้นไปครับ

ดังนั้นผมไม่แนะนำให้ทำการ Refinance ในช่วงเวลาดังกล่าวครับ ยกเว้นว่าคุณต้องการขายบ้าน และปิดบัญชี แต่นั่นก็หมายถึง คุณต้องขายขาดทุนแน่ๆ

คราวนี้ข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องเตรียม

1. ตรวจเช็คว่าถึงระยะเวลาที่ควร Refinance หรือยัง (ตามที่กล่าวมาข้างต้น)

2. ยอดเงินต้นคงเหลือ ณ วันที่ต้องการปิดบัญชี เพื่อเอาไว้สำหรับเป็นยอดขอกู้ในสัญญา Refinance แนะนำให้ปัดเศษของยอดเงินต้นคงเหลือขึ้นนะครับ เพราะดอกเบี้ยจะวิ่งเป็นรายวันอยู่แล้ว หากขอข้อมูลปิดบัญชีคนละวัน ก็จะทำให้ตัวเลขยอดเงินต้นคงเหลือต่างกันแล้วนะครับอนึ่ง หากยอดเงินต้นคงเหลืออยู่น้อย อาจจะไม่คุ้มเลยที่จะ Refinance ด้วยครับ ยกเว้นคุณต้องการกู้เพิ่มเพื่อปรับปรุงบ้านด้วย ก็ให้ทำเรื่องของกู้สูงกว่ายอดเงินต้นคงเหลือ ตามงบประมาณที่คุณต้องการใช้ในการปรับปรุงบ้าน (แต่ตรงนี้ต้องลองถามเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วยว่ายอมให้ทำแบบนี้หรือไม่ นโยบายแต่ละธนาคารไม่เหมือนกันครับ)

3. ค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชี

4. อัตราดอกเบี้ยของการ Refinance ทั้งธนาคารเดิม (กรณีต้องการ Refinance กับธนาคารเดิม) และของธนาคารอื่นๆ (ควรหาหลายธนาคาร) เพื่อเปรียบเทียบว่าธนาคารไหนให้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกที่สุด โดยการเอาข้อมูลดอกเบี้ยแต่ละธนาคารไปเข้าสูตรคำนวณใน Excel ที่เคยเขียนไว้ก่อนหน้านี้

5. ค่าธรรมเนียมการโอน + จดจำนองใหม่ + ค่าธรรามเนียมต่างๆ ของการทำเรื่อง Refinance เช่น ค่าประเมิน + ค่าธรรมเนียมการกู้ เป็นต้น อันนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่อธิบายให้ครบนะครับ มิฉะนั้นอาจทำให้คุณคำนวณต้นทุนในการประหยัดดอกเบี้ยผิดพลาดได้

6. ค่าธรรมเนียมที่กรมที่ดิน อีกเล็กน้อย

หมายเหตุ ธนาคารที่ต้องการไป Refinance อาจจำเป็นต้องทำเรื่องประเมิน Credit ของคุณใหม่ (เพราะเปลี่ยนธนาคารในการกู้) ทำให้คุณต้องเตรียมเอกสารเหมือนกับการกู้ใหม่ๆ

เมื่อทำการเปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนดอกเบี้ยเดิม (สัญญาเงินกู้เดิม) กับ ต้นทุนดอกเบี้ย Refinance ใหม่ (หลายๆ ธนาคาร) + ค่าธรรมเนียมต่างๆ คุณจะพบความประหยัด หรือ ความไม่คุ้มในการ Refinance ครับ ขึ้นอยู่กับว่าดอกเบี้ย ณ ตอนนั้นเป็นเท่าใดหากพบว่าเกิดความประหยัดเป็นหลักครึ่งแสน ก็สมควรที่จะ Refinance ครับ แต่ถ้าต่ำกว่าครึ่งแสนอาจจะต้องพิจารณาดูว่าสถานะการอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ หากคิดว่าเพิ่มขึ้นแน่ๆ ควรจะ Refinance ครับ แต่ถ้ายังไม่แน่ว่าจะขึ้นหรือลง ก็อาจจะรอจนกว่าได้ข้อมูลนี้จนแน่ใจ (แต่ต้องก่อนที่ดอกเบี้ยปรับขึ้นนะครับ) เพราะหากดอกเบี้ยปรับลงแทน การ Refinance อาจจะไม่คุ้มครับ ข้อมูลเรื่องนี้ต้องตรวจสอบให้ดีครับ ไม่มีใครสามารถล่วงรู้อนาคตได้ครับ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับท่านที่จะรีไฟแนนซ์

ข้อมูลทุกอย่างคุณควรหาด้วยตนเอง และติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง อย่าไปเอาข้อมูลจากบุคคลอื่นๆ มาพิจารณา เพราะอาจจะมี Factor ที่ต่างกัน เช่น?Credit ต่างกัน / มูลค่าสินทรัพย์ (บ้าน) ต่างกัน เป็นต้น ทำให้ได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่างกัน “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับ” เรื่องเงิน เรื่องทองไม่เข้าใครออกใคร เพราะคนอื่นไม่ได้มีส่วนได้ ส่วนเสีย กับการกระทำตรงนี้ครับ คุณต่างหากที่เป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรง เพราะเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในสัญญากู้ ต้องปกป้องผลประโยชน์ของตนเองครับหากคุณละเลย คุณเองก็จะเป็นผู้เสียประโยชน์เอง ไม่มีผู้ใดมาคอยเตือนคุณ ว่าต้อง Refinance เมื่อไหร่ คุณต้องจัดการ และเตรียมการเองครับ

VN:F [1.9.22_1171]
เป็นข้อมูลที่คุณกำลังหาอยู่
อ่านเข้าใจง่าย
ให้รายละเอียดเพียงพอ
Rating: 5.0/5 (3 votes cast)
Leave a Reply 7788 views, 1 so far today |
Follow Discussion

One Response to “ถ้าจะ Refinance ต้องหาข้อมูลอะไรบ้าง????”

  1. Vote -1 Vote +1
    บ้านเชียงใหม่ Says:

    Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and
    I will be waiting for your further write ups
    thanks once again.