< Browse > Home / Boiler (หม้อไอน้ำ) / Blog article: การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำ (Boiler)

| RSS
การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำ (Boiler)

มีนาคม 24th, 2009 | No Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ)

การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำ (Boiler)

การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำสามารถแบ่งตามความเหมาะสมของการนำไปใช้งาน ได้ ดังนี้

1.แบ่งตามลักษณะการวางแนวแกนของเปลือกหม้อไอน้ำ

2.แบ่งตามลักษณะการใช้งาน

3.แบ่งตามตำแหน่งเตา

4.แบ่งตามน้ำหรือแก๊สร้อนที่อยู่ในท่อ

5.หม้อไอน้ำที่สร้างขึ้นมาพิเศษ

การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำที่เรารู้จักและใช้เรียกหม้อไอน้ำประเภทต่างๆ นั้น จัดว่าเป็นการแบ่งตามลักษณะการการถ่ายเทความร้อน เช่น

Industrial fire tube boiler หม้อไอน้ำแบบท่อไฟ หม้อไอน้ำอุตสาหกรรม

Industrial fire tube boiler หม้อไอน้ำแบบท่อไฟ หม้อไอน้ำอุตสาหกรรม

1. แบบท่อไฟ (Fire tube boiler) เป็นหม้อน้ำที่มีไฟวิ่งไปตามท่อ และถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำที่ล้อมรอบท่อไฟ


ภาพ:water tube boiler โดน canndoo boiler

ที่มา:water tube boiler, canndoo boiler

2. แบบท่อน้ำ(Water tube boiler)เป็นหม้อน้ำที่มีไฟวิ่งอยู่ภายในห้องเผาไหม้ภายนอกท่อ และถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำที่อยู่ในท่อ

VN:F [1.9.22_1171]
เป็นข้อมูลที่คุณกำลังหาอยู่
อ่านเข้าใจง่าย
ให้รายละเอียดเพียงพอ
Rating: 4.5/5 (12 votes cast)
Leave a Reply 22127 views, 1 so far today |

Comments are closed.