< Browse > Home / Boiler (หม้อไอน้ำ) / Blog article: น้ำในหม้อไอน้ำเกิดการกระเพื่อมมาก ทำให้ตัด Low Water

| RSS
น้ำในหม้อไอน้ำเกิดการกระเพื่อมมาก ทำให้ตัด Low Water

สิงหาคม 10th, 2010 | No Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ)

ถาม น้ำในหม้อไอน้ำเกิดการกระเพื่อมมาก ทำให้ตัด Low Water

ตอบ สาเหตุของการเกิดการกระเพื่อมของน้ำในหม้อไอน้ำมาก เกิดจากค่าความเข้มข้นสารละลายในหม้อไอน้ำสูง ทำให้เกิดฟองในหม้อไอน้ำมาก เป็นเหตุให้ระดับน้ำที่ Level Control วัดอยู่ไม่ใช่ระดับที่แท้จริง โดยเฉพาะขณะที่มีการใช้ไอน้ำมาก ๆ ก็จะยิ่งทำให้ปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อย
อีกสาเหตุหนึ่ง สามารถดูได้จาก การเดินความดันของหม้อไอน้ำต่ำกว่าที่ Design Pressure มาก ทำให้เกิด Bubble ใหญ่ก็จะทำให้การกระเพื่อมของระดับน้ำมากขึ้นด้วย
วิธีแก้ไข คือเดินหม้อไอน้ำที่ความดันใกล้จุด Design Pressure และใช้ Automatic TDS Blowdown Control ให้ได้ค่าความเข้มข้นสารละลายคงที่และอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

VN:F [1.9.22_1171]
เป็นข้อมูลที่คุณกำลังหาอยู่
อ่านเข้าใจง่าย
ให้รายละเอียดเพียงพอ
Rating: 4.3/5 (1 vote cast)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ถาม-ตอบ ปัญหาระบบไอน้ำ : สไปแร็กซ์ ซาร์โก

Leave a Reply 9546 views, 1 so far today |

Comments are closed.