< Browse > Home / Boiler (หม้อไอน้ำ) / Blog article: บอยเลอร์ขนาด 10 ตัน แต่ใช้แค่ 4-5 ตัน มีผลต่อการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงหรือไม่

| RSS
บอยเลอร์ขนาด 10 ตัน แต่ใช้แค่ 4-5 ตัน มีผลต่อการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงหรือไม่

พฤศจิกายน 21st, 2009 | No Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ)

ถาม บอยเลอร์ขนาด 10 ตัน แต่ใช้แค่ 4-5 ตัน มีผลต่อการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงหรือไม่

ตอบ หากคิดในแง่เปรียบเทียบกับบอยเลอร์ที่มีขนาดเล็กกว่า ก็จะได้ว่าประสิทธิภาพลดลงจากการแผ่รังสีความร้อนของตัวบอยเลอร์ที่ต่างกัน แต่ในขบวนการผลิตแบบ Batch process เช่น การผลิตโฟมจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีขนาด Boiler ที่มีกำลังผลิตไอน้ำครอบคลุมปริมาณการใช้ไอน้ำสูงสุดแบบกะทันหัน มิเช่นนั้นจะไม่สามารถเดินเครื่องพร้อมและใกล้เคียงกันหลายตัวได้

VN:F [1.9.22_1171]
เป็นข้อมูลที่คุณกำลังหาอยู่
อ่านเข้าใจง่าย
ให้รายละเอียดเพียงพอ
Rating: 4.7/5 (1 vote cast)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ถาม-ตอบ ปัญหาระบบไอน้ำ : สไปแร็กซ์ ซาร์โก

Leave a Reply 12262 views, 3 so far today |

Comments are closed.