< Browse > Home / Boiler (หม้อไอน้ำ) / Blog article: Boiler Efficiency ประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ.

| RSS
Boiler Efficiency ประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ.

เมษายน 8th, 2009 | 2 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ)

Boiler Efficiency ประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ.

สำหรับเรื่อง ประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ(Boiler Efficiency) เราทราบกันดีว่าเป็นหัวใจหลักในการเลือก Boiler มาใช้งาน?และเป็นแนวทางในการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำของเรา?ในการทำให้น้ำเป็นไอน้ำนั้น จะต้องอาศัยความร้อนจากเชื้อเพลิงทำให้น้ำกลายเป็นไอ โดยจะมีการสูญเสียความร้อนไปบางส่วน ดังนั้นน้ำที่จะกลายเป็นไอน้ำจึงไม่ได้รับความร้อนจากเชื้อเพลิงทั้งหมด

อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า ประสิทธิภาพของเครื่องจักรต่างๆ นั้นจะหาได้จากสมการพื้นฐานและเข้าใจง่ายคือ พลังงานที่ได้ ส่วนด้วย พลังงานที่ให้ ซึ่งนั้นก็คือแนวทาง และวิธีการในการหาประสิทธิภาพหม้อไอน้ำเช่นกัน

ก่อนที่เราจะทำการหาประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำได้นั้นเราต้องเข้าใจความแตกต่างของหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ประสิทธิภาพการเผาไหม้ (Combustion Efficiency)
2. ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer Efficiency)
3. ประสิทธิภาพการเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นไอน้ำ? (Fuel-To-Steam Efficiency)

ซึ่งผมจะมากล่าวในวันหลังนะครับ เพื่อให้เพื่อนๆ ใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อ Boiler ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง ถึงอนาคตคือต้นทุน สำคัญในการผลิตสินค้าของเรา.

VN:F [1.9.22_1171]
เป็นข้อมูลที่คุณกำลังหาอยู่
อ่านเข้าใจง่าย
ให้รายละเอียดเพียงพอ
Rating: 3.5/5 (5 votes cast)
Leave a Reply 10089 views, 1 so far today |
Follow Discussion

2 Responses to “Boiler Efficiency ประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ.”

 1. Vote -1 Vote +1
  แอน Says:

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล ดีๆ
  ว่าแต่น่าจะมีตัวอย่างการคำนวณ น่าจะดีนะค่ะ

 2. +1 Vote -1 Vote +1
  admin Says:

  ครับกำลังเรียบเรียงนะครับ ช่วงนี้เพื่อนๆ เริ่มให้ความสนใจเรื่อง ประสิทธิภาพ ของเครื่องจักรมากขึ้นแล้ว แตกต่างจากแต่ก่อน เอาไว้วันหลังจะเอามาให้อ่านนะครับ