< Browse > Home /

| RSS
การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำ (Boiler)

การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำ (Boiler)

การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำสามารถแบ่งตามความเหมาะสมของการนำไปใช้งาน ได้ ดังนี้

1.แบ่งตามลักษณะการวางแนวแกนของเปลือกหม้อไอน้ำ

2.แบ่งตามลักษณะการใช้งาน

3.แบ่งตามตำแหน่งเตา

4.แบ่งตามน้ำหรือแก๊สร้อนที่อยู่ในท่อ

5.หม้อไอน้ำที่สร้างขึ้นมาพิเศษ

การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำที่เรารู้จักและใช้เรียกหม้อไอน้ำประเภทต่างๆ นั้น จัดว่าเป็นการแบ่งตามลักษณะการการถ่ายเทความร้อน เช่น

[ More ] มีนาคม 24th, 2009 | ปิดความเห็น บน การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำ (Boiler) | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |