< Browse > Home /

| RSS
การใช้ปั๊มความร้อนแทนหม้อไอน้ำ น้ำมันเตาสำหรับโรงแรม

ปั๊มความร้อน(Heat Pump) ที่ใช้ทำนํ้าร้อนอุณหภูมิปานกลาง (40-60 องศาเซลเซียส) ผู้ผลิตมักจะทำเป็นขนาดมาตรฐานเช่น ขนาด 5 kW หรือ 8 kW เมื่อ ต้องการติดตั้งขนาดใหญ่กว่า ก็จะเพิ่มจำนวนติดตั้งให้เพียงพอ หรือมากกว่าจำนวนที่ต้องการ การทำเช่นนี้มีข้อดีอยู่ตรงที่สามารถตั้งระบบควบคุมให้ทุกตัวทำงานพร้อมกัน หรือทำ งานทีละตัว แล้วทำ เพิ่มขึ้นตามความต้องการของโหลด หรือลดจำนวนทำ งานเมื่อโหลดลดลงอีกประการหนึ่ง เมื่อจำนวนที่ติดตั้งได้ขนาดสูงกว่าที่ต้องการ จะช่วยให้ทำนํ้าร้อนได้เร็วขึ้นในเวลาอันสั้น ทำให้เลือกเวลาทำงานได้โดยการควบคุมเวลา เช่นเลือกให้ทำงานในช่วง off-peak ปั๊ม ความร้อนไม่เหมือนหม้อผลิตไอนํ้าที่จะเร่งการทำนํ้าให้ร้อนอย่างรวดเร็ว ต้องใช้เวลาเหมือนกาต้มนํ้า เมื่อได้นํ้าร้อนเต็มที่แล้วต่อไป ก็ทำงานเพิ่มความร้อนทีละน้อยเมื่อนํ้าร้อนถูกใช้ไป และนํ้าเย็นเข้ามาแทนที่ทำ ให้อุณหภูมิลดตํ่าลง ปั๊มความร้อนสามารถตั้งให้ทำงานโดยอัตโนมัติตลอดเวลา ไม่ต้องดูแลควบคุมเหมือนหม้อไอนํ้า ผู้ใช้สามารถตั้งให้ปั๊มเดินหรือหยุดเองได้…

[ More ] กุมภาพันธ์ 16th, 2010 | 1 Comment | Posted in Ennergy & Environment, Heat Pump (ปั๊มความร้อน) |

ปิดไฟช่วยชาติ

ปิดไฟช่วยชาติ ทุกคนสามารถช่วยได้ง่ายๆ เีพียงการไม่ใช้แสงสว่างในเวลาที่ไม่จำเป็นต้องใช้ อาจทำได้โดยการมอบหมายให้พนักงานมีการควบคุมการเปิด-ปิด หรือ พิจารณาแยกสวิตช์ (สวิตช์กระตุก) ให้สามารถเลือกเปิด-ปิดโคมไฟในตำแหน่งต่างๆได้อย่างอิสระ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกปิดโคมไฟในบริเวณที่ไม่ใช้งาน ซึ่งจะลดพลังงานที่สูญเสียไปเฉยๆ ในส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน

[ More ] พฤษภาคม 17th, 2009 | 2 Comments | Posted in Ennergy & Environment |

พพ.เร่งสนับสนุนติดฉลากประสิทธิภาพสูง เครื่องมือช่วยชาติประหยัดพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานเร่งส่งเสริมการติดฉลากประสิทธิภาพสูงในเครื่องใช้ไฟฟ้าและ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้า หวังกระตุ้นผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและผู้บริโภคร่วมประหยัดพลังงาน

[ More ] เมษายน 28th, 2009 | ปิดความเห็น บน พพ.เร่งสนับสนุนติดฉลากประสิทธิภาพสูง เครื่องมือช่วยชาติประหยัดพลังงาน | Posted in เรื่องทั่วไป ข่าว อื่นๆ |

ชมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2009 ? ENERGY SAVING ?09 รับฟรีแบบบ้านประหยัดพลังงาน 23-25 เมษายน ณ ไบเทค กรุงเทพฯ

เข้าชมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2009 ? ENERGY SAVING ?09 รับฟ […]

[ More ] เมษายน 25th, 2009 | ปิดความเห็น บน ชมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2009 ? ENERGY SAVING ?09 รับฟรีแบบบ้านประหยัดพลังงาน 23-25 เมษายน ณ ไบเทค กรุงเทพฯ | Posted in เรื่องทั่วไป ข่าว อื่นๆ |

ช่วยโรงงานขนาดเล็ก ประหยัดพลังงาน ลดปล่อยก๊าซพิษ

นายรัชดา สิงคาลวณิช อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรง งานขนาดเล็ก กับกลุ่มผู้ประกอบกิจการโรงงาน 29 แห่ง ว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นการดำเนินการเป็นปีที่ 3 โดย 2 ปีที่ผ่านมา มีโรงงานเข้าร่วมกว่า 200 แห่ง โดยปีที่ 1 ลดค่าใช้จ่ายพลังงานได้ 69 ล้านบาท ปีที่ 2 ลดได้ 82 ล้านบาท ส่วนปีนี้ตั้งเป้าว่าจะลดค่าใช้จ่ายพลังงานได้ 100 ล้านบาท

[ More ] เมษายน 25th, 2009 | ปิดความเห็น บน ช่วยโรงงานขนาดเล็ก ประหยัดพลังงาน ลดปล่อยก๊าซพิษ | Posted in เรื่องทั่วไป ข่าว อื่นๆ |

หลักการทํางานของปั๊มความร้อน (Heat Pump)

Heat Pump ปั๊มความร้อนคืออะไร
ปั๊มความร้อน ( Heat Pump) เป็นชุดอุปกรณ์ทําความร้อนที่ใช้คอมเพรสเซอร์แบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ มาดึงความร้อนจากอากาศภายนอกที่อุณหภูมิปกติแล้วถ่ายเทความร้อนให้แก่น้ำ

[ More ] เมษายน 11th, 2009 | 2 Comments | Posted in Heat Pump (ปั๊มความร้อน) |