< Browse > Home /

| RSS
หนอนพิสูจน์ศพ

วันนี้ดูราย VIP เรื่อง “หนอนพิสูจน์ศพ” เห็นบอกว่าต่างประเทศนั้นมีเรื่อง หนอนพิสูจน์ศพนี้ มานานแล้วโดนจะใช้ร่วมกับแมลงอื่นๆ เพื่อทำการวิเคราะห์ด้วย แต่เมืองไทยกำลังเป็นที่นิยม และให้ความสนใจมาก โดยจะนำมาวิเคราะห์ร่วมกับการทำงานของแพทย์ เพื่อพิสูจน์ศพที่เสียชีวิตเกิน 24 ชั่วโมงเพราะในทางการแพทย์ ถ้าเสียชีวิตเกิน 24 ชั่วโมงแล้ว…

[ More ] พฤษภาคม 18th, 2009 | 8 Comments | Posted in เรื่องทั่วไป ข่าว อื่นๆ |