< Browse > Home /

| RSS
ยากทำประกันภัยหม้อไอน้ำและถังอัดความดัน(Boiler & Pressure Vessel Insurance)?

พอดีมีเพื่อนๆ ถามเข้ามาครับ เรื่องการทำประกันภัยหม้อไอน้ำและถังอัดความดัน(Boiler & Pressure Vessel Insurance) ผมเลยลองหาข้อมูลมาให้เพื่อนๆ ที่สนใจได้อ่านเผื่อจะมีประโยชน์กันครับ

ทำไมต้องทำประกันหม้อไอน้ำและถังอัดความดัน
เหตุผล ที่ต้องทำประกันภัยหม้อไอน้ำและถังอัดความดัน ก็เพื่อรักษาความปลอดภัยในการใช้งานของหม้อไอน้ำ(Boiler) และทำให้เราทราบถึงความปลอดภัยที่จะใช้งานหม้อไอน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อม ใช้งานอยู่เสมอก่อนที่จะเกิดเหตุที่จะต้องมีการหยุดการใช้งานหม้อไอน้ำของรา….

[ More ] เมษายน 16th, 2009 | 2 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

ภาพหม้อไอน้ำระเบิด Boiler explosion.

ภาพหม้อไอน้ำระเบิด Boiler explosion. ไม่รู้เพื่อนๆ ทราบ […]

[ More ] มีนาคม 30th, 2009 | 1 Comment | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

Boiler?->>บอยเลอร์ หรือหม้อไอน้ำคืออะไร?

บอยเลอร์ (Boiler) หรือ หม้อไอน้ำ บางทีอาจเรียกกันว่า เครื่องกำเนิดไอน้ำ
หมายถึง เครื่อง กำเนิดไอน้ำชนิดภาชนะปิด ทำด้วยเหล็กกล้าหรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน ซึ่งได้รับการออกแบบและสร้างอย่างแข็งแรงถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรม ภายในภาชนะบรรจุน้ำและไอน้ำ

[ More ] มีนาคม 23rd, 2009 | 9 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |