< Browse > Home /

| RSS
อนุมัติงบ2.3พันล้าน รับภารกิจลดพลังงาน

อนุมัติจัดสรร งบอนุรักษ์พลังงาน 2,300 ล้าน บาท ชี้ปีนี้ฐานะเงินกองทุนดีขึ้น เตรียมหาช่องส่งให้คลังใช้ แทนฝากธนาคาร
นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุมัติจัดสรรงบประมาณปีนี้จำนวน 2,300 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนอนุรักษ์พลังงานใน 3 ภารกิจ

[ More ] พฤษภาคม 13th, 2009 | 1 Comment | Posted in เรื่องทั่วไป ข่าว อื่นๆ |