< Browse > Home /

| RSS
ก่อนจะซื้อหม้อไอน้ำ(Boiler) ควรทำอย่างไร?

หลายๆ ท่านคงตั้งคำถามนี้เมื่อวันหนึ่งที่โรงงานของเราจำเป็นใช้หม้อไอน้ำ(Boiler) ก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเราจรู้อะไร และเตรียมอะไรบ้างในเบื้องต้นครับ
1. ขนาดหม้อไอน้ำ(Boiler)? ที่เราต้องการใช้ กี่กิโลกรัมต่อชั่วโมง กี่ตันต่อชั่วโมง ยังไม่รู้ก็อาจให้ตัวแทนจำหน่าย Boiler หรือผู้ผลิดหม้อไอน้ำเข้าไปให้คำแนะนำก่อน
2. ใช้เชื้อเพลิงอะไร? Gas, Oil, Heavy oil, ไฟฟ้า ถ้า Boiler…

[ More ] เมษายน 15th, 2009 | 6 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

ตัวอย่างการคำนวณแรงม้าหม้อไอน้ำ(Boiler horsepower) จากพิกัดหม้อไอน้ำ

1 แรงม้าหม้อไอน้ำ(BHP) = 15.65 Kg steam/hr = 9.81 Kw/hr ดังนั้น boiler ขนาด 1 ตัน/ชั่วโมง = 63.9 แรงม้าหม้อไอน้ำ
จากข้อมูลข้างต้น จะได้

[ More ] เมษายน 11th, 2009 | 2 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

ความหมายของ BHP หรือ แรงม้าหม้อไอน้ำ? จากพิกัดหม้อไอน้ำ (Boiler)

แรงม้าหม้อไอน้ำ (Boiler Horsepower)

1 แรงม้าหม้อไอน้ำ คือ ความสามารถของหม้อไอน้ำที่จะต้มน้ำ 34.5 ปอนด์ จากอุณหภูมิ 212 F ให้กลายเป็นไอน้ำที่อุณหภูมิเดียวกันความดันบรรยากาศได้หมดภายใน 1 ชั่วโมง

หม้อน้ำขนาด1ตัน/ชั่วโมง คือความสามารถของหม้อไอน้ำที่จะต้มน้ำ 1,000 กิโลกรัมจากอุณหภูมิ 100 F ให้กลายเป็นไอน้ำที่อุณหภูมิเดียวกันความดันบรรยากาศได้หมดภายใน 1 ชั่วโมง

[ More ] มีนาคม 26th, 2009 | 3 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |