< Browse > Home /

| RSS
ปัญหา!! Boiler กินน้ำมัน สูงเกิน 82 ลิตร/ตัน Steam?

ถาม
Boiler กินน้ำมัน ลิตร/ตัน Steam สูงเกินกว่า 82 ลิตร/ตัน แก้ไขป้องกันอย่างไร Water Tube มีตะกรันจับท่อภายนอกมาก ล้างไม่ถึงอยู่ลึกมากจะแก้ไขอย่างไร

ตอบ
สิ่งที่ทำได้คือ การตรวจวัดประสิทธิภาพของ Boiler เทียบกับอุณหภูมิของปล่องไอเสีย และทำการปรับแต่งอัตราส่วนอากาศกับน้ำมันให้เหมาะสม นอกจากนี้ตะกรันและเขม่าควรมีการตรวจสอบหรือทำความสะอาดเป็นช่วง ๆ ระยะเวลาตามที่สามารถทำได้อาจจะเป็น 3 เดือนหรือ 6 เดือนต่อครั้ง สิ่งที่จะเป็นตัวกำหนดคืออุณหภูมิปล่องไอเสีย หากสูงเกินไปควรตรวจสอบตะกรันภายนอกน่าจะหมายถึง Fire Tube หากหนามากควรล้างด้วยเคมี

[ More ] ธันวาคม 16th, 2009 | 1 Comment | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |