< Browse > Home /

| RSS
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ

1. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ” กับหน่วยจัดฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2. จากนั้นต้องผ่านการสอบมาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบหมายให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ
3. เมื่อผ่านขั้นตอนที่ 1 และ 2 แล้ว จึงมาขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มกับกรมโรงงาน อุตสาหกรรม (ซึ่งใช้เวลาในการพิจารณาเอกสาร เพื่อขึ้นทะเบียนไม่เกิน 3 วัน)

[ More ] พฤษภาคม 10th, 2009 | ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

การใช้หม้อไอน้ำอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย และ ประหยัดพลังงาน

การใช้หม้อไอน้ำอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย และ ประหยัดพลังงาน มีวิธีการดังนี้

1. ดำเนิน การตรวจทดสอบความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำเป็นประจำทุกปี และจัดส่งเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำต้นฉบับไปให้แก่สำนัก เทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาตามกำหนด สำหรับท่านผู้ประกอบการที่ใช้หม้อไอน้ำหลายเครื่องในโรงงานเดียวกัน และมีเครื่องใดที่มีขนาดกำลังการผลิตไอน้ำ ตั้งแต่ 20 ตัน/ชั่วโมงขึ้นไป จะขอความเห็นชอบจากท่านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อขยายการตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ จาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี/ครั้ง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 26(พ.ศ.2534)ก็ได้…

[ More ] เมษายน 30th, 2009 | 6 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ จะไปอบรมที่ไหนได้บ้าง

หลายท่านคงเคยเจอปัญหากันนะครับ ว่าหลังจากติดตั้ง Boiler ใหม่แล้ว เราจะให้ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ ไปอบรมความปลอกภัยหลักสูตรผู้ควบคุมหม้อไอน้ำที่ไหนได้บ้าง

วันนี้ผมมีโอกาสได้รวบรวมเอาสถาบันที่มีการฝึกอบรมหลักสูตร ?ผู้ควบหม้อไอน้ำ? มาให้เพื่อนๆ ที่สนใจก็ลองติดต่อดูนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะเอามาเพิ่มเติมอีกทีนะครับ

1. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร. 0-2229-4255 ต่อ 155,156

[ More ] เมษายน 3rd, 2009 | 3 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

Boiler?->>บอยเลอร์ หรือหม้อไอน้ำคืออะไร?

บอยเลอร์ (Boiler) หรือ หม้อไอน้ำ บางทีอาจเรียกกันว่า เครื่องกำเนิดไอน้ำ
หมายถึง เครื่อง กำเนิดไอน้ำชนิดภาชนะปิด ทำด้วยเหล็กกล้าหรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน ซึ่งได้รับการออกแบบและสร้างอย่างแข็งแรงถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรม ภายในภาชนะบรรจุน้ำและไอน้ำ

[ More ] มีนาคม 23rd, 2009 | 9 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |