< Browse > Home /

| RSS
บริการให้เช่าหม้อไอน้ำ(Boiler Rental) ซึ่งได้รับความนิยมในต่างประเทศ.

บริการให้เช่าหม้อไอน้ำ ชึ่งเป็นบริการที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากในต่างประเทศ เนื่องจากบางบริษัทที่ไม่มีหม้อไอน้ำ(Boiler) สำรองไว้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น หม้อไอน้ำท่อน้ำแตก เปลี่ยนเชื้อเพลิงจากเดิมที่ใช้อยู่เพื่อโนยบายการประหยัดพลังงาน

[ More ] มีนาคม 30th, 2009 | 4 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

Boiler?->>บอยเลอร์ หรือหม้อไอน้ำคืออะไร?

บอยเลอร์ (Boiler) หรือ หม้อไอน้ำ บางทีอาจเรียกกันว่า เครื่องกำเนิดไอน้ำ
หมายถึง เครื่อง กำเนิดไอน้ำชนิดภาชนะปิด ทำด้วยเหล็กกล้าหรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน ซึ่งได้รับการออกแบบและสร้างอย่างแข็งแรงถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรม ภายในภาชนะบรรจุน้ำและไอน้ำ

[ More ] มีนาคม 23rd, 2009 | 9 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |