< Browse > Home /

| RSS
น้ำในหม้อไอน้ำเกิดการกระเพื่อมมาก ทำให้ตัด Low Water

ถาม น้ำในหม้อไอน้ำเกิดการกระเพื่อมมาก ทำให้ตัด Low Water

ตอบ สาเหตุของการเกิดการกระเพื่อมของน้ำในหม้อไอน้ำมาก เกิดจากค่าความเข้มข้นสารละลายในหม้อไอน้ำสูง ทำให้เกิดฟองในหม้อไอน้ำมาก เป็นเหตุให้ระดับน้ำที่ Level Control วัดอยู่ไม่ใช่ระดับที่แท้จริง โดยเฉพาะขณะที่มีการใช้ไอน้ำมาก ๆ ก็จะยิ่งทำให้ปัญหานี้เกิดขึ้น…

[ More ] สิงหาคม 10th, 2010 | ปิดความเห็น บน น้ำในหม้อไอน้ำเกิดการกระเพื่อมมาก ทำให้ตัด Low Water | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

Boiler ท่อไฟเล็กผุรั่ว และมีตะกรันเกาะหนาประมาณ 3-5 มม.

ถาม
ท่อไฟเล็กผุรั่ว และมีตะกรันเกาะหนาประมาณ 3-5 มม. และมีคราบตะกรันไหลออกมาจากท่อไฟเล็ก และน้ำเข้า Boiler ผ่านเรซิ่น และ Heat ก่อนเข้า Boiler น้ำร้อน > 80?C

ตอบ
การเกิดตะกรันหนาเช่นนี้ควรจะทำการล้างตะกรันด้วยเคมีเพื่อขจัดเอาตะกรัน หลุดออกมา หลังจากนั้นควรควบคุมสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้…

[ More ] กุมภาพันธ์ 1st, 2010 | 1 Comment | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |